ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
ลืมรหัสผ่าน

ศูนย์ราชการใสสะอาด

   
   
 
ผู้เยื่ยมชมลำดับที่
 นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2552
  ประกาศรับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปี 2561   รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจำปี 2559   ประกาศรับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปี 2560
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปี 2561หัวข้อสำคัญ 15/01/2561
รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจำปี 2559 13/07/2560
ประกาศรับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปี 2560 17/03/2560
ประกาศรับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปี 2559 07/08/2558
ประกาศรับสมัครขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปี 2558 เพิ่มเติม 18/06/2558
     ประกาศ กทป.
     แจ้งมติ กทป.
3/2557(132)30/10/2557สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน[Download]
3/2557(132)30/10/2557สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน[Download]
3/2557(132)30/10/2557กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ[Download]
3/2557(132)30/10/2557กรมธุรกิจพลังงาน[Download]
3/2557(132)30/10/2557กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน[Download]
 
 

เครือข่ายเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน


กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม(กทป.) The Oil Refinery Contract Contribution Fund
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 452, 480, โทรสาร 0 2612 1358