รู้จัก NGV


NGV หรือ Natural Gas Vehicles คือ ก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ เกิดขึ้นจากการนำ ก๊าซธรรมชาติ (ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน) มาอัดจนมี ความดันสูง ประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (เป็นแรงดันที่ค่อนข้างสูงมากเท่ากับ 240 เท่าของ ความดันบรรยากาศ)แล้วนำไปเก็บไว้ในถัง ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
สูงเป็นพิเศษ เช่น เหล็กกล้า เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน หรือ ดีเซล ในรถยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งสากลเรียกว่า Compressed Natural Gas (CNG) หรือ ก๊าซ ธรรมชาติอัด


จุดกำเนิด NGV

ยานยนต์ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ ได้มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2403 โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ Jean Etienne Lenoir แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้รับความนิยม จนกระทั่งมาถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันใน ปี ค.ศ. 1973 ซึ่งราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงส่งผลให้มีการนำ ก๊าซธรรมชาติ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันในรถยนต์มากขึ้น

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมธุรกิจพลังงาน ปตท ไทยเอ็นเนอร์จี่นิวส์
 


โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์